News & Activity

CSV News & Activity

สุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมุ่งพัฒนาฯ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai แบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นต้นแบบด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนรด. ณ กรมรักษาดินแดน

28 September 2013

สุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมุ่งพัฒนาฯ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บรรยายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและการเป็นต้นแบบด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน รด. โดยมี วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าร่วมฟังในโครงการ “โรงเรียนผู้นำ…ปลูกต้นกล้ารักษาดินแดน” ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556