News & Activity

MPI News & Activity

เปิดห้องให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding Consultation Room)

06 March 2015

 

คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ รองประธานกรรมการบริหาร คุณเมธิน เลอสุมิตรกุล ผอ.ฝ่ายการตลาด บมจ.มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนขขั่นเนล ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กแบรนค์ “พีเจ้น”และ นพ.สิทธิชา สิริอารี รอง ผอ. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) ร่วมเป็นประธาน “ห้องให้คำปรีกษาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือ “Breastfeeding Consultation Room” ณ อาคารบุญสม มาร์ติน ชั้น 3 โรงพยาบาลมาหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ