News & Activity

MPI News & Activity

เปิดห้องให้นมบุตร โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร

14 January 2015

คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ รองประธานกรรมการบริหาร คุณเมธิน เลอสุมิตรกุล ผอ.ฝ่ายการตลาด บมจ.มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนขขั่นเนล ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กแบรนค์ “พีเจ้น” ร่วมกับ นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผอ.รพ.เอกชัย สมุทรสาคร ร่วมเป็น ปธ.ในการเปิด “ห้องให้คำปรึกษาการเลี่ยงลูกด้วยนมแม่” เพื่อส่งเสริมและให้คำปรึกษากับคุณมี่ ณ รพ.เอกชัย สมุทรสาคร เมื่อเร็วๆนี้