News & Activity

MPI News & Activity

สรุปข่าว MOONG 2561
28 May 2018
Khun Natapon Khamthakrue First Vice President Research from Finansia Syrus Securities PCL. Visits Moong” management team on May 28th, 2018     ทีมผู้บร...
สรุปข่าว MOONG 2560
16 November 2017
Khun Sayan Luangtrakulroong Managing Director and Khun Thanaphon Vachirarojpisan Investment Analyst from ROM SAI CAPITAL Co., Ltd. visit “Moong” management team on Nove...
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
31 August 2017
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมุ่งพัฒนาฯ มีความประสงค์จะทำสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ฯ จึงได้ติดต่อขอเข้าร่วม โครงการจิตอาสาประดิษ...
Make Fit Happen
01 August 2017
Make Fit Happen เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการสวัสดิการฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยกลุ่มกีฬาที่คัดเลือกมาแบ่งออกเป็น 2 ป...
Half Year Corporate Meeting
27 July 2017
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมการรายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดเป็นประจำทุกๆ ปี ปีละ 2 ครั...
เจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
17 June 2017
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมุ่งพัฒนาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถ...
งานประเพณีวันสงกรานต์
04 April 2017
วัน "มหาสงกรานต์" หรือ วันเริ่มต้นปีใหม่ ของชาวไทยทุกคน เป็นเทศกาลที่ทางบริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนพนักงาน เป็นผู้ดำเนินกิจก...
งานทำบุญบริษัทประจำปี
30 March 2017
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้นิมนต์พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวชวิหาร มาเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาส ขึ้นบ้านหลัง...
โครงการ “จิตอาสา ร่วมแจกผลิตภัณฑ์” ณ บริเวณท้องสนามหลวง
28 February 2017
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้นำผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่เปียก V – Care Men และ Multi Propose ไปแจกให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9 ณ บริ...
ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยฯ
27 October 2016
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธ...
รับประกาศนียบัตรรับรองจาก CAC
18 October 2016
คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองจากคุณเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการ คณะกรรมการแน...
Supplier Conference ครั้งที่ 1/2559
13 September 2016
ตามที่ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (CAC) นั้น บริษัทฯ ไ...