Pigeon
 

               
ถ้วยตุนข้าวสำหรับเด็กพีเจ้น
        ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจเลือกผลิตภัณฑ์พีเจ้นเสมอมาเมื่อลูกน้อยของท่านอายุตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป ท่านสามารถเพลิดเพลินในการประกอบอาหารข้าวตุ๋นให้ลูกน้อยของท่านรับประทานได้อยางง่ายดาย
ส่วนประกอบ  
        1.หม้อตุ๋น
        2.ฝาตะแกรง
        3.ฝาสวมให้จับ
        4.ถ้วยตุ๋น
        5.ช้อนตวง
 
     
คุณสมบัติพิเศษ
        • หม้อตุ๋นทำจากสแตนเลสอย่างดี แข็งแรง ทนทาน และกระจายความร้อนทั่วถึง ทำให้ข้าวนิ่ม สุกทั่วกันทั้งหม้อ
        • มีเส้นบอกระดับการใส่น้ำ เพื่อให้ปริมาณข้าวเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า, 7 เท่า หรือ 10 เท่าได้
        • เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้ว หยิบออกมาได้ง่าย เพระมีฝาสวมให้จับ ( กันความร้อน )
        • มีฝาตะแกรง ช่วยให้ซาวข้าวหรือทำข้าวต้มบดได้ง่าย
        • ขนาดของถ้วยข้าวที่ทานครั้งเดียวหมดพอดี
        • สามารถใช้ปลายช้อนตวงข้าวบดได้
 
สำหรับเด็กอายุ 5 - 6 เดือน ( ปริมาณข้าวจะเพิ่มเป็น 10 เท่า)
  ใส่ข้าวสาร 1 ช้อนตวง --> เติมน้ำสะอาดไปที่เลข 1
  ใส่ข้าวสาร 4 ช้อนตวง --> เติมน้ำสะอาดไปที่เลข 4
วิธีทำข้าวต้มสุดอร่อย ( ตอนหุงข้าวตามปกติ)
1. ใช้ช้อนตวงตักข้าวสารใส่ลงในถ้วยตุ๋น  
2. สวมตะแกรงเพื่อซาวข้าว  
3. เทน้ำใส่ถ้วยตุ๋นไปวางไว้ตรงกลางของหม้อหุงข้าว พร้อมกับการหุงข้าวปกติ เป็นเวลา 15 นาที  
4. นำถ้วยตุ๋นไปวางไว้ตรงกลางของหม้อหุงข้าวพร้อมกับการหุงข้าวปกติ เป็นเวลา15 นาที  
5. ในกรณีที่ทำข้าวต้มบด ให้นำน้ำข้าวที่สุกแล้ววางบนฝาตะแกรงและบดด้วยปลายช้อน
สำหรับเด็กอายุ 7 - 8 เดือน ( ปริมาณข้าวจะเพิ่มเป็น 7 เท่า )
  ใส่ข้าวสาร 2 ช้อนตวง --> เติมน้ำสะอาดไปที่เลข 2
  ใส่ข้าวสาร 4 ช้อนตวง --> เติมน้ำสะอาดไปที่เลข 4
สำหรับเด็กอายุ 9 - 11 เดือน ( ปริมาณข้าวจะเพิ่มเป็น 5เท่า )
  ใส่ข้าวสาร 3 ช้อนตวง --> เติมน้ำสะอาดไปที่เลข 3
  ใส่ข้าวสาร 6 ช้อนตวง --> เติมน้ำสะอาดไปที่เลข 6
           
            หน่วยวัดปริมาตรน้ำเป็นมิลลิลิตร
 
คำเตือนและข้อระวัง
        • ก่อนใช้งานให้ทำความสะอาดทุกชิ้นส่วน ด้วยน้ำยาล้างขวดนมพีเจ้น
        • อย่าวางใกล้ไฟ หรือนำหม้อตุ๋นไปตั้งกับเตาไฟโดยตรง
        • อย่านำหม้อตุ๋นไปหุงในหม้อข้าวเปล่า ที่ไม่มีข้าวสารและน้ำอยู่
        • ขณะประกอบอาหาร ให้ใส่เฉพาะหม้อตุ๋นลงในหม้อหุงข้าว ไม่ต้องใส่ฝาปิดหรออุปกรณ์อื่นๆลงไปด้วย
        • เมื่อหุงเสร็จ อย่าจับหม้อตุ๋นด้วยมือเปล่าทันที เพราะยังมีความร้อนอยู่
        • ห้ามทำความสะอาดโดยใช้ฝอยขัดหม้อ เพราะอาจทำให้หม้อเสียหายได้
        • ห้ามนำหม้อตุ๋นเข้าไม้โครเวฟ
 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)