ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมองค์กร

สรุปข่าว MOONG 2561
28 พฤษภาคม 2018
คุณณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวนการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (มหาชน) เข้าพบผู้บริหารของ บมจ.มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่าน &nb...
สรุปข่าว MOONG 2560
16 พฤศจิกายน 2017
Khun Sayan Luangtrakulroong Managing Director and Khun Thanaphon Vachirarojpisan Investment Analyst from ROM SAI CAPITAL Co., Ltd. visit “Moong” management team on Nove...
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
31 สิงหาคม 2017
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมุ่งพัฒนาฯ มีความประสงค์จะทำสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ฯ จึงได้ติดต่อขอเข้าร่วม โครงการจิตอาสาประดิษ...

กิจกรรมสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม

กิจกรรม “ศิลปผ้ามัดย้อม”
23 สิงหาคม 2017
ตัวแทนจากคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) ได้จัดกิจกรรมสอนการทำ “ศิลปทำผ้ามัดย้อม” ให้กับคณะครูและนักเรียนรวมถึงชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู โดยสามารถนำไปสร้าง...
โครงการ “พี่สอนน้อง”
21 มิถุนายน 2017
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีดีของบริษัทฯ สืบเนื่องมาจากโคงการ “มุ่งพัฒนา ทำดี สร้างอนาคตชุมชน” ของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) โดยในครั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้นำเ...
มุ่งทำดี ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
18 พฤศจิกายน 2016
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล นำโดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ รวมกว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม “มุ่งทำดี” ณ โรงเรียนบ้านหนอง...