News & Activity

MPI News & Activity

งานทำบุญบริษัทประจำปี

03 April 2018

บริษัทฯ ได้นิมนต์พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มาเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบปีที่ 37 ของบริษัทฯ เป็นวันสำคัญที่บริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี