News & Activity

MPI News & Activity

งานทำบุญเลี้ยงพระ 2562

03 April 2019

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ทีผ่านมา บริษัทฯ จัดทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 38 ของการก่อตั้งบริษัทฯ ในการนี้บริษัทฯ ได้นิมนต์ท่านพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร มาประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมให้พรและพรหมน้ำมนต์ให้ศีลให้พรพนักงานเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวมุ่งพัฒนาฯ