News & Activity

News & Activity

งานบุญ “มุ่งพัฒนาฯ”

27 June 2015

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานบุญ “มุ่งพัฒนาฯ” ซึ่งเป็นงานทำบุญประจำปีของบริษัท โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่สำนักงานบางนา

โดยมี คุณสุรีย์พร อนุวัตรอุดม ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานของบริษัทกว่า 130 คน ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ผู้บริหารและพนักงานได้รับประทานอาหารร่วมกัน