News & Activity

MPI News & Activity

งานประเพณีวันสงกรานต์

03 April 2018

ในปีนี้บริษัทฯ ได้กำหนดงานประเพณีสงกรานต์พร้อมกับงานทำบุญบริษัทฯ ในวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนพนักงาน ได้จัดงานและเชิญชวนพนักงานร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารและผู้สูงอายุภายในบริษัทภายใต้ชื่อกิจกรรม “มุ่งพัฒนาฮาเฮ บุพเพอาลาวาส”