News & Activity

MPI News & Activity

งานประเพณีสงกรานต์ 2562

03 April 2019

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว รับพรจากผู้บริหาร เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดต่อเนื่องมายาวนาน เป็นประจำทุกๆ ปี พร้อมสร้างสีสรรด้วยธีมแต่งชุดไทย สนองนโยบายรัฐบาลในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในการสวมใส่ชุดไทยในเทศกาลสำคัญๆ ของชาวไทย