News & Activity

News & Activity

จับมือกับรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ทางช่อง 3 นำผลิตภัณฑ์ น้ำจับเลี้ยง ยี่ห้อ BAO

13 May 2020

“บ้านมุ่ง” จับมือกับรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ทางช่อง 3 นำผลิตภัณฑ์ น้ำจับเลี้ยง ยี่ห้อ BAO ไปร่วมบริจาคให้กับชุมชนหัวรถจักรแดง แขวงบางซื่อ เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับชุมชนในช่วงสถานการณ์ระบาดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563