News & Activity

News & Activity

บริจาคผลิตภัณฑ์พีเจ้น ให้กับ มูลนิธิกระจกเงา

24 June 2020

“มุ่งพัฒนา” ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์พีเจ้น ให้กับ มูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มูลค่า 306,539.66 บาท