News & Activity

CSV News & Activity

ผู้บริหารและพนักงานมุ่งพัฒนาฯ รวมพลังจัดหาทุนทรัพย์ให้สำหรับเด็ก เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

27 September 2014

ทีมงานผู้บริหารและพนักงานมุ่งพัฒนาฯ รวมพลังในการจัดหาทุนทรัพย์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยในงานมีการประกวดภาพประทับใจคู่แม่ลูก และประมูลของรักของหวงจากผู้บริหารพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อหาทุนทรัพย์มอบให้กับเด็ก โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับ

  • โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนทุนสำหรับอุปกรณ์การเรียนอาทิ ดินสอ เป็นต้น ให้กับนักเรียนจำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557
  • มูลนิธิเด็กบ้านพระคุณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสนับสนุนทุนสำหรับสิ่งของอุปโภคและบริโภคภายในมูลนิธิเด็กบ้านพระคุณ ให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557