News & Activity

News & Activity

สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จ.ชลบุรี

03 November 2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ส่งมอบ “ห้องน้ำ” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตามแผนงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีมติให้สร้างสาธารณูปโภคให้กับน้องๆ ตามโครงการ CSV ของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรียนมีสิ่งอำนวยสะดวกได้คุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญชวนพนักงานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันโดยการจัดกิจกรรมระดมทุน ภายใต้ชื่อ “เงินงอกเงย” เพื่อนำรายได้มาสมทบทุนในการสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียน