News & Activity

News & Activity

โครงการ “พี่สอนน้อง”

21 June 2017

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีดีของบริษัทฯ สืบเนื่องมาจากโคงการ “มุ่งพัฒนา ทำดี สร้างอนาคตชุมชน” ของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) โดยในครั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 3 เครื่องไปมอบให้กับโรงเรียน บ้านหนองหัวหมูในวันที่ 21 มิถุนายน 2560

นอกจากการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้ว คณะกรรมการฯ ยังได้จัดตั้งโครงการ “พี่สอนน้อง” โดยเชิญชวนเพื่อนพนักงานเข้าไปเป็นอาสาสมัครสอนน้องๆ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่บริษัทฯ ตั้งใจนำไปมอบให้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของน้องๆ ได้ตามความรู้พื้นฐานเทียบเท่าสถาบันประถมศึกษาทั่วไป