News & Activity

MPI News & Activity

สรุปข่าว MOONG 2562
17 September 2019
  The mai Stock Exchange together with Capital Nomura Securities Public Company Limited invited Moong Pattana International Public Company Limited, by Ms. Suwanna...
mai FORUM 2019
13 July 2019
MOONG joined mai Forum 2019 Jul 13, 2019 at Centara Grand @ Centralworld  ...
ชาวมุ่งฯ เข้าร่วมเป็นจิตอาสา โครงการสัมมนาประจำปี 2019 กองทุนการศึกษา Warwick เพื่อเด็กชาวเขา
07 June 2019
สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาผู้นำฯ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนนั้น ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ผู้ก่อตั้งโครงการฯ ได้ริเริ่มมาก่อนหน้านี้คือ กองทุนการศึกษา Warwick เพื่อช...

CSV News & Activity

โครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
11 June 2018
สืบเนื่องจากข่าวอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีสามารถลดการสูญเสียอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยได้ บริษัทฯ เล็งเห็นค...
กิจกรรม ชวนน้องทำกระทง
03 November 2017
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ในวันส่งมอบห้องน้ำ ณ โรงเรียนหนองหัวหมูซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันลอยกระทง ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญชวน คณะผู้บริหาร พนักงานแล...
สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จ.ชลบุรี
03 November 2017
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ส่งมอบ “ห้องน้ำ” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตามแผนงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีมติให้สร้างสาธารณูปโภคให้กับน้องๆ ตามโครงการ CS...