News & Activity

MPI News & Activity

mai FORUM 2019
13 July 2019
MOONG joined mai Forum 2019 Jul 13, 2019 at Centara Grand @ Centralworld  ...
ชาวมุ่งฯ เข้าร่วมเป็นจิตอาสา โครงการสัมมนาประจำปี 2019 กองทุนการศึกษา Warwick เพื่อเด็กชาวเขา
07 June 2019
สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาผู้นำฯ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนนั้น ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ผู้ก่อตั้งโครงการฯ ได้ริเริ่มมาก่อนหน้านี้คือ กองทุนการศึกษา Warwick เพื่อช...
สรุปข่าว MOONG 2562
31 May 2019
MOONG joined opportunity day Q1/2019 on May 31, 2019 at SET   Opportunity day บริษัทฯ รายงานผลประกอบการปี 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ม...
1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG 100)ประจำปี 2562
30 May 2019
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG 100)ประจำปี 2562 โดยแนวคิดเรื่อง ES...
งานประชุมผู้ถือหุ้น 2019
25 April 2019
งานประชุมผู้ถือหุ้น เป็นงานที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้น ณ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกั...
งานทำบุญเลี้ยงพระ 2562
03 April 2019
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ทีผ่านมา บริษัทฯ จัดทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 38 ของการก่อตั้งบริษัทฯ ในการนี้บริษัทฯ ได้นิมนต์ท่านพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ...
งานประเพณีสงกรานต์ 2562
03 April 2019
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว รับพรจากผู้บริหาร เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดต่อเนื่องมายาวนาน เป็นประจำทุกๆ ปี พร้อมสร้างสีสรรด้วยธีมแต่งชุดไทย สนองนโยบาย...
โครงการพัฒนาผู้นำและงานวิจัย
02 April 2019
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้นำและงานวิจัย ซึ่งเป็นโครงการที่ ค...
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2562
02 April 2019
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 คุณเมธิน เลอสุมิตรกุล Sr. Business Development & Marketing Director เป็นตัวแทนของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) เข้ารับโล...
สถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 จากวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
29 March 2019
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 คุณนิพัฒน์ มณีอินทร์ เป็นตัวแทนบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) เข้ารับรางวัล สถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 จากวิ...