News & Activity

MPI News & Activity

เจ้าภาพร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
17 June 2017
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมุ่งพัฒนาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถ...
งานประเพณีวันสงกรานต์
04 April 2017
วัน "มหาสงกรานต์" หรือ วันเริ่มต้นปีใหม่ ของชาวไทยทุกคน เป็นเทศกาลที่ทางบริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนพนักงาน เป็นผู้ดำเนินกิจก...
งานทำบุญบริษัทประจำปี
30 March 2017
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้นิมนต์พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวชวิหาร มาเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาส ขึ้นบ้านหลัง...
โครงการ “จิตอาสา ร่วมแจกผลิตภัณฑ์” ณ บริเวณท้องสนามหลวง
28 February 2017
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้นำผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่เปียก V – Care Men และ Multi Propose ไปแจกให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9 ณ บริ...
ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยฯ
27 October 2016
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธ...
รับประกาศนียบัตรรับรองจาก CAC
18 October 2016
คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองจากคุณเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการ คณะกรรมการแน...
Supplier Conference ครั้งที่ 1/2559
13 September 2016
ตามที่ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (CAC) นั้น บริษัทฯ ไ...
เพิ่มความรู้ ความเข้าใจกับ การต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งนอกและในองค์กร
28 July 2016
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชั่น” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิต ปรินเซส ศรีนครินทร์ โดยไ...
การเตรียมความพร้อม – การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่น
06 July 2016
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อม – การประเมินตนเองเกี...
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเทวัญ อุทัยวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในความสำเร็จการจบหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”
11 November 2015
บมจ.มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล โดยท่านประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ขอร่วมแสด...
V-care จัดกิจกรรม เวิร์คชอป เทคนิคการแต่งหน้า กับคอนเซปต์ “สำลีวีแคร์… จุดเริ่มต้นของผิวสวย”
16 July 2015
หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ “สำลีวีแคร์” เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกไปแล้ว นับว่าประสบความสำเร็จดีทีเดียว จึงพร้อมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีผิ...
V-care สำลีบริสุทธิ์จากใยฝ้ายธรรมชาติ100% เปิดตัว น้องณิชา
07 June 2015
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “วีแคร์” (V Care) สำลีบริสุทธิ์จากใยฝ้ายธรรมชาติ100% เปิดตัว “น้องณิชา – ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย...