ทุกความช่วยเหลือมีความหมายกับทุกชีวิต ออมสินห่วงใย ขอขอบคุณ บ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องดื่ม สำหรับเข้าทำการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19

โดยทางออมสินห่วงใย จะรีบดำเนินการไปมอบให้โดยเร็วที่สุด

#ออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคม #GSBfightCovid #ธนาคารเพื่อสังคม