News & Activity

MPI News & Activity

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฉลองวาระครบรอบ 10 ปี การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

01 October 2020

 

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MAI: MOONG) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม (ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก , ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ , อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) การคัดสรรให้ตอบความต้องการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาตลอดระยะเวลาดำเนินงานมากกว่า 37 ปี  นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานกว่าร้อยคน ร่วมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี ของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แหล่งทุนสำคัญของประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 238% นับตั้งแต่วันที่เข้าจดทะเบียนในเอ็ม เอ ไอ จนถึงปัจจุบัน

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ไม่เพียงแต่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท
ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ MOONG เป็นที่รู้จักในแวดวงการลงทุนในตลาด ในฐานะองค์กรดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ข้อมูลการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือ ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า เป็นบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน  ภายใต้การดำเนินงานอย่างโปร่งใส และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการตอบแทนสังคม