ธุรกิจของเรา

มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกครอบครัว

ตลอดเวลากว่า 40 ปี บมจ.มุ่งพัฒนาฯ คัดสรรและส่งมอบสินค้าคุณภาพมากมายให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ทั้งผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย

กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own brand) ทั้งสินค้าอุปโภค และบริโภค ผ่านการคิดค้น และพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุนด้วยการสื่อสาร และกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องแบ่งเป็น 4 แบรนด์หลัก ได้แก่

  • วีแคร์ (V care) ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล
  • ฟ๊อกกี้ (Foggy) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ
  • สไมล์วี (Smile V) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ
  • เบา (BAO) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่ม
  • มิลค์มี (Milk me) ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด
กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย

ด้วยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักและรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมถึงมีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หน่วยรถขายเงินสด (Cash Van) รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ Food Service, E-commerce เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจร่วมค้า

นอกจากการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว บริษัทฯ ยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด (TP), บริษัท พีเจ้น อินดัส ทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PIT) และ บริษัท โยขิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP) ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่แต่ละบริษัทร่วมค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ประเภทสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพื่อการเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์
4 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับแม่และเด็ก

ที่ MOONG เรามีผลิตภัณฑ์มากมายเพื่อตอบสนองในการดูแลทั้งคุณแม่และลูกน้อย

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน

เรามุ่งเน้นการพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่ใส่ใจการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว

กลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม

เราเข้าใจถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก เราจึงคิดค้น พัฒนา และสรรหา อาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ เพื่อผู้บริโภคทุกช่วงวัย

กลุ่มผลิตภัณฑ์
สำหรับผู้สูงวัย

เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมการดูแลแม้ในวัยผู้ใหญ่

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ สุขภาพของคุณ

เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูแบรนด์อื่นๆ

มุมนักลงทุน
MOONG
2.70 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
419,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.68 - 2.74