ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

งานทำบุญบริษัทประจำปี

03 เมษายน 2018

บริษัทฯ ได้นิมนต์พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มาเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบปีที่ 37 ของบริษัทฯ เป็นวันสำคัญที่บริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี