ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมผู้ถือหุ้น 2019

25 เมษายน 2019

งานประชุมผู้ถือหุ้น เป็นงานที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้น ณ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุน มาเข้าร่วม ประชุมกันครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้เชิญ ผู้ตรวจสอบบัญชีและกรรมการบริหารบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง