ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

สรุปข่าว MOONG 2562

21 พฤศจิกายน 2019

Opportunity day Q3_2019

Opportunity day บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MOONG รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562


ตลาดหลักทรัพย์ mai ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยเรียนเชิญบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร​ และคุณกิ่งกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล ประธานบริหารฝ่ายบัญชีการเงิน เข้าร่วมโครงการ “Company Snapshot @NOMURA” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ได้พบปะและนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ถึงผลประกอบการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยมีผู้รับฟังได้แก่ นักลงทุนทั้งสถาบันและรายบุคคล นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่การตลาดของ NOMURA ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี


 

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พบนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day เพื่อรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 และแผนธุรกิจปี 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 603 ตึก B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท, คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกิ่งกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล ประธานบริหารฝ่ายบัญชีการเงิน และทีมบริหาร


 

MOONGQ12019

MOONG joined opportunity day Q1/2019 on May 31, 2019 at SET


 

Opportunity day บริษัทฯ รายงานผลประกอบการปี 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562