บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด (TP)

สัดส่วนการถือหุ้น : 47%
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทารกภายใต้ตราสินค้าพีเจ้นในประเทศและต่างประเทศ เช่น จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธงกิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ10540

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด (YMP)

สัดส่วนการถือหุ้น : 6%
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 103/1 หมู่ที่5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา24180

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด (PIT)

สัดส่วนการถือหุ้น : 2.5%
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นซับน้ำนม ผ้าเช็ดทำความสะอาด และนํ้ายาทำความสะอาดจุกนมและขวดนม
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 700/103 หมู่ที่1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160