ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

Best CEO & Outstanding company performance 2019

26 พฤศจิกายน 2019

Best CEO & Outstanding company performance 2019

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล รับ “รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Award) และ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น” (Outstanding Company Performance Awards) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา