ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมองค์กร

Best CEO & Outstanding company performance 2019
26 พฤศจิกายน 2019
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล รับ “รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Award) และ “ร...
สรุปข่าว MOONG 2562
21 พฤศจิกายน 2019
Opportunity day บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MOONG รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 25...
รับประกาศนียบัตรภาคเอกชนไทยร่วมต่อต้านการทุจริตจา ก CAC
18 ตุลาคม 2019
กรุงเทพฯ – 18 ตุลาคม 2562 - คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยกรรมการ บริษัทมุ่งพัฒนา อินเตอร์...

กิจกรรมสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม

MOONG CSV Day 2019
01 พฤศจิกายน 2019
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MAI: MOONG) นำโดย นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางส...
โครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
11 มิถุนายน 2018
สืบเนื่องจากข่าวอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีสามารถลดการสูญเสียอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยได้ บริษัทฯ เล็งเห็นค...
สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จ.ชลบุรี
03 พฤศจิกายน 2017
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ส่งมอบ “ห้องน้ำ” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตามแผนงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีมติให้สร้างสาธารณูปโภคให้กับน้องๆ ตามโครงการ CS...