ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมองค์กร

สรุปข่าว MOONG 2561
12 มีนาคม 2019
Opportunity day บริษัทฯ รายงานผลประกอบการปี 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562    คุณวิพุธ เอื้ออานันท์, คุณทลิต โชคทิพย์พัฒนา...
Director Certificate Program (DCP)
03 มกราคม 2019
ขอแสดงความยินดีกับ คุณหน่อย สุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับประกาศนีย์บัตรเนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสู...
mai FORUM 2018
01 กรกฎาคม 2018
มุ่งพัฒนาฯ ที่บูธ 44 งาน mai FORUM 2018 วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 2018 ...

กิจกรรมสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม

โครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
11 มิถุนายน 2018
สืบเนื่องจากข่าวอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีสามารถลดการสูญเสียอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยได้ บริษัทฯ เล็งเห็นค...
สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จ.ชลบุรี
03 พฤศจิกายน 2017
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ส่งมอบ “ห้องน้ำ” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตามแผนงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีมติให้สร้างสาธารณูปโภคให้กับน้องๆ ตามโครงการ CS...
กิจกรรม ชวนน้องทำกระทง
03 พฤศจิกายน 2017
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ในวันส่งมอบห้องน้ำ ณ โรงเรียนหนองหัวหมูซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันลอยกระทง ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญชวน คณะผู้บริหาร พนักงานแล...