ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม

MOONG CSV Day 2019
01 พฤศจิกายน 2019
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MAI: MOONG) นำโดย นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางส...
โครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
11 มิถุนายน 2018
สืบเนื่องจากข่าวอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีสามารถลดการสูญเสียอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยได้ บริษัทฯ เล็งเห็นค...
สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จ.ชลบุรี
03 พฤศจิกายน 2017
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ส่งมอบ “ห้องน้ำ” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตามแผนงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีมติให้สร้างสาธารณูปโภคให้กับน้องๆ ตามโครงการ CS...
กิจกรรม ชวนน้องทำกระทง
03 พฤศจิกายน 2017
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ในวันส่งมอบห้องน้ำ ณ โรงเรียนหนองหัวหมูซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันลอยกระทง ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญชวน คณะผู้บริหาร พนักงานแล...
กิจกรรม “ศิลปผ้ามัดย้อม”
23 สิงหาคม 2017
ตัวแทนจากคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) ได้จัดกิจกรรมสอนการทำ “ศิลปทำผ้ามัดย้อม” ให้กับคณะครูและนักเรียนรวมถึงชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู โดยสามารถนำไปสร้าง...
โครงการ “พี่สอนน้อง”
21 มิถุนายน 2017
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีดีของบริษัทฯ สืบเนื่องมาจากโคงการ “มุ่งพัฒนา ทำดี สร้างอนาคตชุมชน” ของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) โดยในครั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้นำเ...
มุ่งทำดี ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
18 พฤศจิกายน 2016
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล นำโดยคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ รวมกว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม “มุ่งทำดี” ณ โรงเรียนบ้านหนอง...
Thailand Breastfeeding Day By Pigeon
12 กันยายน 2015
Thailand Breastfeeding Day By Pigeon “อุ่นรักจากอกแม่ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจ” ภาพบรรยากาศความอบอุ่น ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ กับปรากฏการณ์ ร่วมสร้างสถิติ “การใ...
งานบุญ “มุ่งพัฒนาฯ”
27 มิถุนายน 2015
  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานบุญ “มุ่งพัฒนาฯ” ซึ่งเป็นงานทำบุญประจำปีของบริษัท โดยได้นิมนต์พระสง...
สุวรรณา โชคดีอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2014
20 ตุลาคม 2014
พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธีรับมอบรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014” Quality Persons of the Year 2014 ในภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
มุ่งพัฒนาฯ และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าร่วมโครงการวัดสร้างสุข รวมพลังสร้างสัปปายะ ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)
03 ตุลาคม 2014
มุ่งพัฒนาฯ และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ mai รวมพลังสร้างสัปปายะ เข้าร่วมโครงการ "วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ" สร้างสังคมแห่งความสุข ที่จัดโดยสำนักงานกองทุนสนั...
ผู้บริหารและพนักงานมุ่งพัฒนาฯ รวมพลังจัดหาทุนทรัพย์ให้สำหรับเด็ก เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
27 กันยายน 2014
ทีมงานผู้บริหารและพนักงานมุ่งพัฒนาฯ รวมพลังในการจัดหาทุนทรัพย์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยในงานมีการประกวดภาพประทับใจคู่แม่ลูก และประมูลของรักของหวงจากผู้บริหารพร้อมทั...