ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมองค์กร

Best CEO & Outstanding company performance 2019
26 พฤศจิกายน 2019
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล รับ “รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Award) และ “ร...
สรุปข่าว MOONG 2562
21 พฤศจิกายน 2019
Opportunity day บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MOONG รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ปี 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 25...
รับประกาศนียบัตรภาคเอกชนไทยร่วมต่อต้านการทุจริตจา ก CAC
18 ตุลาคม 2019
กรุงเทพฯ – 18 ตุลาคม 2562 - คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยกรรมการ บริษัทมุ่งพัฒนา อินเตอร์...
ฉลองวาระครบรอบ 10 ปี การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
01 ตุลาคม 2019
กรุงเทพฯ – 1 ตุลาคม 2562 - บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MAI: MOONG) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ครอบคลุมกลุ...
mai FORUM 2019
13 กรกฎาคม 2019
MOONG joined mai Forum 2019 Jul 13, 2019 at Centara Grand @ Centralworld  ...
ชาวมุ่งฯ เข้าร่วมเป็นจิตอาสา โครงการสัมมนาประจำปี 2019 กองทุนการศึกษา Warwick เพื่อเด็กชาวเขา
07 มิถุนายน 2019
สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาผู้นำฯ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนนั้น ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ผู้ก่อตั้งโครงการฯ ได้ริเริ่มมาก่อนหน้านี้คือ กองทุนการศึกษา Warwick เพื่อช...
MOONG x mai FORUM 2019 highlight
31 พฤษภาคม 2019
...
1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG 100)ประจำปี 2562
30 พฤษภาคม 2019
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG 100)ประจำปี 2562 โดยแนวคิดเรื่อง ES...
งานประชุมผู้ถือหุ้น 2019
25 เมษายน 2019
งานประชุมผู้ถือหุ้น เป็นงานที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้น ณ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกั...
งานทำบุญเลี้ยงพระ 2562
03 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ทีผ่านมา บริษัทฯ จัดทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 38 ของการก่อตั้งบริษัทฯ ในการนี้บริษัทฯ ได้นิมนต์ท่านพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ...
งานประเพณีสงกรานต์ 2562
03 เมษายน 2019
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว รับพรจากผู้บริหาร เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดต่อเนื่องมายาวนาน เป็นประจำทุกๆ ปี พร้อมสร้างสีสรรด้วยธีมแต่งชุดไทย สนองนโยบาย...
โครงการพัฒนาผู้นำและงานวิจัย
02 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้นำและงานวิจัย ซึ่งเป็นโครงการที่ ค...