ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมองค์กร

รับประกาศนียบัตรรับรองจาก CAC
18 ตุลาคม 2016
คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองจากคุณเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการ คณะกรรมการแน...
Supplier Conference ครั้งที่ 1/2559
13 กันยายน 2016
ตามที่ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (CAC) นั้น บริษัทฯ ไ...
เพิ่มความรู้ ความเข้าใจกับ การต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งนอกและในองค์กร
28 กรกฎาคม 2016
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชั่น” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิต ปรินเซส ศรีนครินทร์ โดยไ...
การเตรียมความพร้อม – การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่น
06 กรกฎาคม 2016
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อม – การประเมินตนเองเกี...
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเทวัญ อุทัยวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในความสำเร็จการจบหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”
11 พฤศจิกายน 2015
บมจ.มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล โดยท่านประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ขอร่วมแสด...
V-care จัดกิจกรรม เวิร์คชอป เทคนิคการแต่งหน้า กับคอนเซปต์ “สำลีวีแคร์… จุดเริ่มต้นของผิวสวย”
16 กรกฎาคม 2015
หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ “สำลีวีแคร์” เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกไปแล้ว นับว่าประสบความสำเร็จดีทีเดียว จึงพร้อมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีผิ...
V-care สำลีบริสุทธิ์จากใยฝ้ายธรรมชาติ100% เปิดตัว น้องณิชา
07 มิถุนายน 2015
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “วีแคร์” (V Care) สำลีบริสุทธิ์จากใยฝ้ายธรรมชาติ100% เปิดตัว “น้องณิชา – ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย...
Pigeon Breastfeeding Support
28 เมษายน 2015
  “พีเจ้น” ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ดีเดย์ปี 2558 ด้วยโครงการ “Pigeon Support Breastfeeding” หลังจากประสบความสำเร็จจากการเปิดห้องให้นมฯ ทั่วประเทศเมื่อป...
I’m proud to be Breastfeeding Mom Workshop
29 มีนาคม 2015
คุณจิตรนาถ บัวเจริญ ผจก.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนบชชั่นแนล จัดกิจกรรมสนับสนุนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ “Pigeon Proud to be Breastfeeding Mom Workshop” มีคุณ...
เปิดห้องให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding Consultation Room)
06 มีนาคม 2015
  คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ รองประธานกรรมการบริหาร คุณเมธิน เลอสุมิตรกุล ผอ.ฝ่ายการตลาด บมจ.มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนขขั่นเนล ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด...
เปิดห้องให้นมบุตร โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
14 มกราคม 2015
คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ รองประธานกรรมการบริหาร คุณเมธิน เลอสุมิตรกุล ผอ.ฝ่ายการตลาด บมจ.มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนขขั่นเนล ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็...
พีเจ้น แคมเปญ Magic Moment ปี 8
21 ตุลาคม 2014
นางสาวจิตรนาถ บัวเจริญ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และนางจิราภรณ์ ลิ้มมณีวิจิตร ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์พีเจ้น บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ...