ข้อมูลบริษัทฯ

 

มุ่งไปข้างหน้า พัฒนาสู่ความสำเร็จ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จัก และรักษาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเนื่องผ่าน กิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่าย โดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด ร้านค้าแบบดั้งเดิม และผ่านรถขายเงินสด รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-commerce เป็นต้น

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 และเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่มีคุณภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและมีเครือข่ายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในปี 2531 บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิต การใช้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “พีเจ้น” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งพีเจ้นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น จากความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการบริหารตราสินค้า และการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ทำให้บริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย โดยได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าอื่นๆ ที่ต้องการทำการตลาดในประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ

ประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1) กลุ่มธุรกิจภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Ownbrand) ได้แก่

  1. วีแคร์ (Vcare) ผลิตภัณฑ์สำลี ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวสำหรับผู้ใหญ่ และแปรงสีฟัน
  2. ฟ๊อกกี้ (Foggy) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ
  3. สไมล์วี (SmileV) ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำ


2) กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor business)

ด้วยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดโดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักและรักษาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมถึงมีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่ายโดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และผ่านรถขายเงินสด (Cash Van) รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ Food Service และ E-commerce เป็นต้น


3) กลุ่มธุรกิจร่วมค้า (Joint venture business)

นอกจากการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว บริษัทฯ ยังมีกิจการร่วมค้ารวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ TP, PIT และ YMP โดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 47 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6 ตามลำดับ ในการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการได้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่แต่ละบริษัทร่วมค้าผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

 

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก (Baby and mom) ได้แก่

 1. พีเจ้น (Pigeon) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเทศญี่ปุ่นสำหรับแม่และเด็กทารกที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี โดยครอบคลุมความต้องการทุกๆ ด้าน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก เช่น จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารทารก อุปกรณ์การให้นมมารดา และผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว
 2. ชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ Splash about

2. กลุ่มสินค้าของใช้ประจำวัน และของใช้ในครัวเรือน (Personal care & house hold)

 1. จอร์แดน (Jordan) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงสีฟัน และไหมขัดฟัน
 2. เอลลิแอร์ (Elleair) ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่ และผ้าทำความสะอาดผิว
 3. MIDORI ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย
 4. Tree Herb ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร
 5. FOREST PRODUCTS ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้ สูตรจากประเทศอังกฤษ
 6. Hero ผลิตภัณฑ์ถุงขยะ ถุงซิป และถุงหูหิ้ว

3. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)

 1. Herbaland ผลิตภัณฑ์ขนมวุ้นแพคตินสำเร็จรูปสำหรับเด็ก
 2. ไอยรา ยาน้ำแก้ไอ
 3. Bigfoot ผลิตภัณฑ์ลูกอม

4. กลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Senior)

 1. MUMU ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่