สินค้าและบริการ

Foggy

foggy-logo

SUPERIOR QUALITY SPRAYER
30 ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านหัวฉีด

ฟ๊อกกี้ ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดน้ำที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า 30 ปี โดดเด่นด้วยคุณภาพหัวฉีดและความทนทาน ตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายทำให้กระบอกฉีดน้ำฟ๊อกกี้เป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคเสมอม

 

foggy-brand

foggy-eng-9

Foggy Duty

Specially design to suit for Heavy Duty usage such as Laundry , Car Care , Cleaning Business and Industrial Factory. Adjustable Spray Nozzle to provide 2 types of Spray

• Fine Mist : suit for wide space sprayer
• Foam : suit for spot sprayer

foggy-eng-4

Foggy Multi

Design to suit for Multi Purpose Household Cleaning such as ironing, window glass cleaning, dining table cleaning etc.
Clear bottle is easy to identify different type of cleaning liquid inside. Adjustable Spray Nozzle to provide 2 types of Spray.

• Fine Mist : suit for wide space sprayer
• Foam : suit for spot sprayer

foggy-eng-5

Foggy Junior

Compact design to suit for light duty usage such as salon, gardening, ironing etc.
With special Spray Nozzle that give Extra Fine Mist

• Fine Mist : suit for wide space sprayer
• Foam : suit for spot sprayer

foggy-eng-6