ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

Sales Conference & New Year Party

01 กุมภาพันธ์ 2018

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดงานประชุมประจำปี (Sales Conference) ซึ่งเป็นงานประชุมใหญ่ของบริษัท เพื่อรายงานผลประกอบการ และทิศทางการดำเนินงานในแต่ละปีให้กับพนักงานได้รับทราบโดยปกติเป็นการจัดงานประชุมประจำปี ในแต่ละครั้งบริษัทจะจัดกิจกรรมต่างๆ เข้ามาสอดแทรกเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน อาทิเช่น Team Building การอบรมให้ความรู้รวมถึงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (New Year Party) เป็นต้น โดยในปีนี้บริษัทได้จัดงานวิ่งเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อให้เข้ากับธีมการประชุมของปี คือ Unlock Possibilities Greater Result โดยเชิญชวนพนักงานร่วมปลดล็อคศักยภาพของตนเองออกมา