ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ชาวมุ่งฯ เข้าร่วมเป็นจิตอาสา โครงการสัมมนาประจำปี 2019 กองทุนการศึกษา Warwick เพื่อเด็กชาวเขา

07 มิถุนายน 2019

สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาผู้นำฯ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนนั้น ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ผู้ก่อตั้งโครงการฯ ได้ริเริ่มมาก่อนหน้านี้คือ กองทุนการศึกษา Warwick เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชาวเขาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยในแต่ละปี ทางกองทุนฯ จะจัดโครงการสัมมนา เพื่อให้ผู้ได้รับทุนกลับมาเข้าร่วมสัมนาประจำปีเพื่อร่วมกิจกรรมกับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เชื่อว่าพวกเขาก็สามารถทำได้เหมือนรุ่นพี่ และในปีนี้ทางกองทุนฯ ได้เชิญพนักงานมุ่งพัฒนาฯ เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงจิตอาสา ซึ่งพนักงานมุ่งพัฒนาได้อาสาเข้าร่วมในหลากหลายกิจกรรมอาทิเช่น ครูสอนการจัดทำทำพรีเซ็นทชั่น ครูสอนเทคนิคการนำเสนอ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะและศักยภาพในการนำเสนอของน้องๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถือเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและช่วยปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานมุ่งพัฒนาฯ ให้มีจิตอาสา เรียนรู้การแบ่งปันและการเสียสละ