News & Activity

CSV News & Activity

สุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมุ่งพัฒนาฯ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ร่วมงานแถลงข่าวในการสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนผู้นำ…ปลูกต้นกล้ารักษาดินแดน”
25 September 2014
พลโท ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ...
CEO มุ่งพัฒนาฯ ร่วมกิจกรรม Ice Bucket Challenge
08 September 2014
สุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับคำท้าจากนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในการทำกิจกรรม Ice Bucket Challenge...
สุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมุ่งพัฒนาฯ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai แบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นต้นแบบด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนรด. ณ กรมรักษาดินแดน
28 September 2013
สุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมุ่งพัฒนาฯ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บรรยายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและการเป็นต้นแบบด้านวิชาชี...