News & Activity

CSV News & Activity

CEO มุ่งพัฒนาฯ ร่วมกิจกรรม Ice Bucket Challenge
08 September 2014
สุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับคำท้าจากนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในการทำกิจกรรม Ice Bucket Challenge...
สุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมุ่งพัฒนาฯ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai แบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นต้นแบบด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนรด. ณ กรมรักษาดินแดน
28 September 2013
สุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมุ่งพัฒนาฯ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บรรยายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและการเป็นต้นแบบด้านวิชาชี...