สินค้าและบริการ

กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด การบริหารตราสินค้า รวมถึงการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO9001: 2008 ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความพร้อมของบริษัทในการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล

distributor-service02
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำการการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทโดยตรงจากศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ไปยังช่องทางต่างๆครอบคลุมทั่วประเทศ แบ่งเป็นร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และยังรวมไปถึงร้านยา ร้านขายของเฉพาะแม่และเด็ก ร้านค้า และ ช่องทางพิเศษอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้มีการ การจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ โดยเน้นประเทศในแถบอินโดจีน

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในประสิทธิภาพในการจัดจำหน่าย โดยได้ลงทุนงบประมาณจำนวนมาก ในเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการขาย Sales Force Automation และระบบการกระจายสินค้า ที่ทันสมัย และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ,ระบบสนับสนุนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ :ซึ่งเป็นระบบส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็คโทรนิคส์ (Electronic Data Interchange), รวมถึงระบบการ ERP (SAP) ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลข้อมูล และจัดทำรายการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

distributor-service01

icn-dealกรุณาแจ้งความจำนงค์ เพื่อให้เราบริการท่าน