บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ชื่อนักวิเคราะห์

ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล

โทรศัพท์

02-2851666 ต่อ 1244

อีเมล์

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ชื่อนักวิเคราะห์

วรายุ วัฒนศิริ

โทรศัพท์

02-2057000 ต่อ 4406