SET: MOONG
4.54
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
+0.18 | 4.13%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
160,300
ราคาเปิด
4.30
วันก่อนหน้า
4.36
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.56 / 2,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.54 / 3,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.30 - 4.60
วันก่อนหน้า
4.36