SET: MOONG
5.00
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
+0.02 | 0.40%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
262,400
ราคาเปิด
4.98
วันก่อนหน้า
4.98
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.05 / 20,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.00 / 6,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.96 - 5.05
วันก่อนหน้า
4.98