SET: MOONG
2.62
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.08 | -2.96%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,314,600
ราคาเปิด
2.68
วันก่อนหน้า
2.70
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.64 / 14,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.62 / 12,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.60 - 2.74
วันก่อนหน้า
2.70