วันที่ รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เพิ่มในปฏิทิน +
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาส 4/2564
เวลา 11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
เพิ่มในปฏิทิน +