บุคลากรของเรา Our people

บุคลากรของเราไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจ แต่เป็นคนสำคัญที่ทำให้มุ่งพัฒนาเป็นมุ่งพัฒนาในทุกวันนี้

มุ่งพัฒนาฯ มีความเชื่อว่า “บุคลากร” เป็นฟันเฟืองหลักที่ผลักดันองค์กรในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ และขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของมุ่งพัฒนาฯไปสู่ความสำเร็จ การเติมเต็มทางด้านอาชีพ ความสมดุลย์ระหว่างชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ความสามารถในการทุ่มเทอย่างเท่าเทียมกันในฐานะส่วนหนึ่งของบุคลากรที่มีความหลากหลาย ทั้งหมดนี้คือประเด็นที่มุ่งพัฒนาฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ

วัฒนธรรมองค์กร Life@Moong

มุ่งพัฒนาฯ เชื่อมั่นใน MPI DNA ที่พนักงานทุกคนมี เราทุกคนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการอยู่และการมีแนวคิดในการทำงานที่สอดคล้องร่วมกัน

เราคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมคิดและร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ไปพร้อมกันอยู่เสมอ เปรียบเสมือน “จิ๊กซอว์” ที่แต่ละหน่วยงานสร้างแล้วนำมาประติดประต่อกันเพื่อให้เกิดผลงานนั้น คือ แต่ละก้าวที่เรามุ่งสู่ความสำเร็จ สำหรับการสร้างความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในฐานะบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในการบริหารตราสินค้าชั้นนำให้ได้รับความนิยมและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

วิธีการสมัครงาน

ส่งใบสมัครของคุณไปยังที่อยู่ด้านล่าง

เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ, เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ :02-020-8999 ต่อ 368 หรือ 095-368-5594

อีเมล : recrutment@moongpattana.com

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เพราะพนักงานเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ มุ่งพัฒนาฯ ให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม เราบริหารและจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

ใส่ใจชีวิตและสุขภาพ
 • ให้สิทธิ์พนักงานในการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ให้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล จากบัตรประกันสังคม
 • ให้สิทธิ์เบิกค่าทำฟัน
 • ให้สิทธิ์ในการตรวจสุขภาพประจำปี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี
 • ของขวัญสำหรับบุตรของพนักงาน (กรณีคลอดบุตร)
 • ของขวัญสมรสสำหรับพนักงาน
ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
 • คอร์สฝึกอบรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
 • คอร์สฝึกอบรมภายนอก โดยสามารถเลือกอบรมให้ตรงกับการสายงาน
 • หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเอง จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีให้เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
สวัสดิการพิเศษอื่นๆ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รางวัลพิเศษตามอายุการทำงาน และเงินโบนัส
 • สิทธิพิเศษการซื้อสินค้าในราคาพิเศษสำหรับพนักงานมุ่งพัฒนา