บุคลากรของเรา Our people

บุคลากรของเราไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจ แต่เป็นคนสำคัญที่ทำให้มุ่งพัฒนาเป็นมุ่งพัฒนาในทุกวันนี้

มุ่งพัฒนาฯ มีความเชื่อว่า “บุคลากร” เป็นฟันเฟืองหลักที่ผลักดันองค์กรในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ และขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของมุ่งพัฒนาฯไปสู่ความสำเร็จ การเติมเต็มทางด้านอาชีพ ความสมดุลย์ระหว่างชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ความสามารถในการทุ่มเทอย่างเท่าเทียมกันในฐานะส่วนหนึ่งของบุคลากรที่มีความหลากหลาย ทั้งหมดนี้คือประเด็นที่มุ่งพัฒนาฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ

วัฒนธรรมองค์กร Life@Moong

มุ่งพัฒนาฯ เชื่อมั่นใน MPI DNA ที่พนักงานทุกคนมี เราทุกคนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการอยู่และการมีแนวคิดในการทำงานที่สอดคล้องร่วมกัน

เราคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมคิดและร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ไปพร้อมกันอยู่เสมอ เปรียบเสมือน “จิ๊กซอว์” ที่แต่ละหน่วยงานสร้างแล้วนำมาประติดประต่อกันเพื่อให้เกิดผลงานนั้น คือ แต่ละก้าวที่เรามุ่งสู่ความสำเร็จ สำหรับการสร้างความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในฐานะบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในการบริหารตราสินค้าชั้นนำให้ได้รับความนิยมและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

วิธีการสมัครงาน

ส่งใบสมัครของคุณไปยังที่อยู่ด้านล่าง

เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25, แขวงบางนาเหนือ, เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ :02-020-8999 ต่อ 368 หรือ 095-368-5594

ตำแหน่งงานว่าง

หากต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเรา โปรดตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

หน่วยงานการตลาด (นักศึกษาฝึกงาน)

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ กลยุทธ์การบริหารแบรนด์สินค้า ผ่านช่องทางการตลาดสู่ตลาดภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ตำแหน่งงาน: 4 ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

 • กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี (ฝึกงาน / สหกิจศึกษา)
 • มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-351-8368 , 02-020-8999 ต่อ 366

อีเมล: recruitment@moongpattana.com

สมัครงาน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ การบริหารงานขายร้านค้าปลีก ร้านค้าสาขาและร้านค้าท้องถิ่น เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนา ยอดขายและช่องทางการจัดจําหน่าย

ตำแหน่งงาน: 4 ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

 • กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี (ฝึกงาน / สหกิจศึกษา)
 • มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-351-8368 , 02-020-8999 ต่อ 366

อีเมล: recruitment@moongpattana.com

สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีใบขับขี่ ท.2

สวัสดิการ

 • ประกันชีวิต / สุภาพ / อุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจําปี
 • โบนัส
 • รางวัลอายุงาน
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • ลาพักร้อน 10 วันต่อปี
 • ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 095-368-5594 , 02-020-8999 ต่อ 368

อีเมล: recruitment@moongpattana.com

LINE ID:hrmoong

สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการขาย และนําเสนอสินค้า

สวัสดิการ

 • ประกันชีวิต / สุภาพ / อุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจําปี
 • โบนัส
 • รางวัลอายุงาน
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • ลาพักร้อน 10 วันต่อปี
 • ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 095-368-5594 , 02-020-8999 ต่อ 368

อีเมล: recruitment@moongpattana.com

LINE ID: hrmoong

สมัครงาน