เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 29 มิ.ย. 2565 ถึง 26 ก.ย. 2565

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 30 สิงหาคม 2565 ถึง 12 กันยายน 2565 )
2.90 3.08 2.74 2.96 59,417,160 176,263,140
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 01 สิงหาคม 2565 ถึง 29 สิงหาคม 2565 )
3.40 3.52 2.80 2.86 225,814,043 735,362,264
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 กันยายน 2565 2.76 2.76 2.64 2.70 3,430,772 9,256,156
23 กันยายน 2565 2.82 2.84 2.76 2.76 1,789,586 5,005,194
22 กันยายน 2565 2.80 2.84 2.76 2.80 3,597,932 10,050,040
21 กันยายน 2565 2.90 2.90 2.80 2.80 1,714,462 4,851,714
20 กันยายน 2565 2.90 2.94 2.86 2.88 3,694,715 10,678,238
19 กันยายน 2565 2.88 2.94 2.86 2.86 1,746,300 5,036,726
16 กันยายน 2565 3.00 3.00 2.88 2.88 3,855,780 11,308,640
15 กันยายน 2565 2.98 3.10 2.92 3.00 22,663,001 68,414,208
14 กันยายน 2565 2.88 2.96 2.88 2.92 1,559,744 4,553,262
13 กันยายน 2565 2.96 2.96 2.90 2.94 2,894,261 8,495,186
12 กันยายน 2565 2.94 2.98 2.94 2.96 1,710,107 5,053,476
09 กันยายน 2565 2.96 2.98 2.92 2.94 2,483,484 7,334,426
08 กันยายน 2565 3.04 3.06 2.94 2.94 5,320,624 15,854,472
07 กันยายน 2565 3.02 3.06 3.00 3.00 8,015,841 24,255,858
06 กันยายน 2565 2.94 3.08 2.94 3.00 16,754,303 50,559,094
05 กันยายน 2565 2.80 3.02 2.80 2.94 15,789,351 46,545,428
02 กันยายน 2565 2.80 2.82 2.74 2.78 1,385,671 3,833,022
01 กันยายน 2565 2.88 2.88 2.78 2.80 2,965,320 8,333,778
31 สิงหาคม 2565 2.92 2.92 2.86 2.86 2,180,867 6,307,460
30 สิงหาคม 2565 2.90 2.94 2.88 2.90 2,811,592 8,186,126
29 สิงหาคม 2565 2.82 2.88 2.80 2.86 1,850,810 5,262,198
26 สิงหาคม 2565 2.90 2.96 2.88 2.90 3,165,669 9,237,688
25 สิงหาคม 2565 2.90 2.92 2.88 2.90 1,505,705 4,367,238
24 สิงหาคม 2565 2.96 2.96 2.88 2.90 3,729,829 10,838,676
23 สิงหาคม 2565 2.88 3.00 2.88 2.94 5,200,529 15,265,130
22 สิงหาคม 2565 2.94 2.98 2.88 2.90 5,021,112 14,702,978
19 สิงหาคม 2565 3.04 3.04 2.88 2.90 8,282,875 24,427,642
18 สิงหาคม 2565 3.00 3.12 2.96 3.04 13,957,767 42,359,474
17 สิงหาคม 2565 2.88 3.02 2.88 2.98 6,808,540 20,204,278
16 สิงหาคม 2565 2.98 3.00 2.88 2.88 3,414,239 10,011,254
15 สิงหาคม 2565 2.94 3.00 2.90 2.96 4,203,031 12,440,664
11 สิงหาคม 2565 2.98 3.02 2.92 2.92 4,720,394 13,974,520
10 สิงหาคม 2565 3.12 3.16 2.94 2.94 17,090,886 52,200,554
09 สิงหาคม 2565 3.30 3.36 3.26 3.30 6,404,842 21,140,990
08 สิงหาคม 2565 3.34 3.36 3.28 3.28 7,111,265 23,549,282
05 สิงหาคม 2565 3.40 3.42 3.30 3.32 7,125,265 23,837,580
04 สิงหาคม 2565 3.36 3.46 3.34 3.38 17,125,221 58,109,448
03 สิงหาคม 2565 3.38 3.50 3.34 3.36 49,455,865 169,519,358
02 สิงหาคม 2565 3.38 3.44 3.32 3.32 10,870,324 36,694,916
01 สิงหาคม 2565 3.40 3.52 3.34 3.38 48,769,875 167,218,396
27 กรกฎาคม 2565 3.32 3.38 3.24 3.36 15,436,868 51,275,266
26 กรกฎาคม 2565 3.42 3.62 3.26 3.32 68,493,204 237,803,446
25 กรกฎาคม 2565 3.44 3.54 3.34 3.44 63,893,959 219,795,582
22 กรกฎาคม 2565 2.98 3.58 2.98 3.46 152,913,743 509,773,992
21 กรกฎาคม 2565 2.82 2.92 2.80 2.86 4,533,111 13,036,298
20 กรกฎาคม 2565 2.86 2.90 2.80 2.82 1,788,422 5,083,752
19 กรกฎาคม 2565 2.88 2.88 2.72 2.80 2,563,944 7,196,028
18 กรกฎาคม 2565 2.84 3.02 2.84 2.90 7,950,671 23,369,084
15 กรกฎาคม 2565 2.74 2.90 2.72 2.84 5,613,917 15,863,172
14 กรกฎาคม 2565 2.90 2.90 2.74 2.76 2,585,318 7,281,896
12 กรกฎาคม 2565 2.98 3.00 2.88 2.88 3,307,382 9,673,572
11 กรกฎาคม 2565 2.98 3.10 2.92 2.98 6,674,603 20,025,814
08 กรกฎาคม 2565 3.08 3.08 2.90 2.94 6,100,260 18,103,156
07 กรกฎาคม 2565 2.96 3.12 2.94 3.08 10,427,456 31,733,148
06 กรกฎาคม 2565 2.90 3.14 2.84 2.98 13,343,377 39,840,618
05 กรกฎาคม 2565 3.18 3.26 2.86 2.92 15,148,387 46,406,598
04 กรกฎาคม 2565 3.28 3.30 3.06 3.06 9,238,589 29,226,250
01 กรกฎาคม 2565 3.26 3.52 3.26 3.30 28,143,614 95,655,110
30 มิถุนายน 2565 3.50 3.60 3.22 3.26 13,806,479 47,270,860
29 มิถุนายน 2565 3.68 3.72 3.46 3.48 18,051,490 64,559,574

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น