กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย

  • ผ้าอ้อมและผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก
  • แผ่นรองซับ

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ