กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนา และสรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่มีนวัตกรรม พร้อมคุณประโยชน์ที่แตกต่าง ครอบคลุมในหลายประเภทสินค้าสำคัญ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ใส่ใจเรื่องการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ