บริษัทมุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ
บริษัทมุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค เเละ เครื่องดื่ม ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19
บริษัทมุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม ส่งกำลังใจให้คลัสเตอร์ฟันน้ำนม โรงพยาบาลขอนแก่น
บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี อ.บางพลี
บริษัทมุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับมูลนิธิกระจกเงา