บริษัทมุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์พีเจ้น สิ่งของเครื่องใช้ สำหรับเด็กป่วยโควิด-19 ได้แก่ ขวดนม จุกนม สบู่วิปโฟมอาบน้ำ แปรงสีฟันและยาสีฟันสำหรับเด็ก ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อส่งกำลังใจให้คลัสเตอร์ฟันน้ำนม